Har olyckan varit framme?

Här kan ni läsa vårt Skador & Olycksblad. Handlar även om förebyggande åtgärder.
762699_f520aig
Aig olycka